dictionary-en.com Free online language dictionary.

store in czech

Word:
store (Number of letters: 5)
Dictionary:
english-czech
Translations (53):
časopis, depo, depozitář, krám, magazín, obchod, sklad, skladiště, akumulovat, nahromadit, skladovat, uskladnit, památka, paměť, upomínka, vzpomínka, chovat, hlídat, konzervovat, podržet, schraňovat, uchovat, udržovat, zachovat, zachovávat, zavařit, zavařovat, skrýš, úkryt, butik, prodejna, zásoba, kompozice, konstituce, ohrada, rezerva, sestava, skládání, skladba, skládka, složení, ústava, vklad, vozovna, zřízení, memorovat, rezervovat, odměřenost, rezervovanost, výhrada, záloha, zásobování, zdrženlivost
Related words:
czech store, storenvy, store street espresso, store steam, store manager jobs, store locator, store in czech, časopis in english
store in czech