dictionary-en.com Free online language dictionary.

List of translations: indemnity

Dictionary:
czech
Translations:
bonifikace, kompenzace, nahrazení, náhrada, odměna, odškodné, odškodnění, vyrovnání
indemnity
Dictionary:
german
Translations:
abfindung, entschädigung, ersatz, rückvergütung, schadenersatz, vergütung
Dictionary:
danish
Translations:
belønning, erstatning, skadeserstatning
Dictionary:
spanish
Translations:
compensación, desagravio, enmienda, indemnización
Dictionary:
french
Translations:
compensation, décompensation, dédommagement, indemnisation, indemnité, récompense
Dictionary:
italian
Translations:
compenso, indennità, indennizzo, risarcimento
Dictionary:
norwegian
Translations:
erstatning, godtgjørelse, skadeserstatning
Dictionary:
russian
Translations:
возмещение, компенсация, неустойка
Dictionary:
swedish
Translations:
ersättning, gottgörelse, kompensation, skadestånd
Dictionary:
finnish
Translations:
hyvitys, korvaus, palkinto, vahingonkorvaus
Dictionary:
greek
Translations:
αποζημίωση
Dictionary:
croatian
Translations:
nagrada
Dictionary:
hungarian
Translations:
kárpótlás, kártalanítás, kártérítés
Dictionary:
lithuanian
Translations:
atlyginimas
Dictionary:
portuguese
Translations:
recompensa
Dictionary:
ukrainian
Translations:
компенсація
Dictionary:
polish
Translations:
odszkodowanie

Related words

indemnity insurance, indemnity policy, indemnity claim, indemnity clause, indemnity insurance policy, indemnity costs, indemnity definition, indemnity insurance house, indemnity principle, indemnity form